Kedves Partnerek! Az EFOP-5.2.2-17-2017-00072 azonosító számú pályázat megvalósításához kapcsolódó szakmai rendezvények időpontjai átütemezésre kerülnek a Vírushelyzetre tekintettel. A megvalósítással kapcsolatos további információkról ezen a felületen fogunk tájékoztatást nyújtani...
A 2019.05.24-26 között zajló komáromi műhelymunka alkalmat adott a projekt csapatának szlovák nemzetiségi törvény alaposabb megismerésére, szakértőkkel való részletes megvitatására, következtetések levonására. Előző cikkünkben már bemutattuk Gubik László személyes történetét és egyben...

Bemutatkozás

A Munka Világa Közhasznú Egyesület 2007-ben alakult Szegeden.
Célja a polgárok (kiemelten a pályakezdő fiatalok) foglalkoztathatóságának, alkalmazkodóképességének és mobilitásának elősegítése, növelése. A munkaerőpiac szereplőinek érdekvédelmi, érdekérvényesítési képességeinek fejlesztése. A szabadidő hasznos, tartalmas eltöltését és rekreáció szolgáló programok szervezése. Az EFOP-5.2.2-17-2017-00072 kódszámú Határon átnyúló közösségfejlesztési kutatások és arra épülő tudásfejlesztés című projekt keretében az Egyesület a nemzeti közösségeket, a társadalmi együttműködéseket kívánja erősíteni, amelyről bővebb információt itt talál.

Partnerek

  • Nagyszalontai Magyar Ifjúsági Demokrata Szövetség (MIDESZ)
  • Juvenior Polgárok Egyesület
  • Amőba Alapítvány
  • Horvátországi Magyar Oktatási- és Művelődési Központ