A kárpátaljai magyar nyelvű oktatók kiegészítő támogatásáról döntött a magyar kormány

A Magyar Közlöny csütörtöki számában megjelent kormányhatározatban kiemelték: a kormány egyetért a kárpátaljai közoktatási intézményekben magyar nyelvű oktatási és nevelési feladatokat ellátó emberek, illetve a magyar nyelvű oktatási és nevelési feladatok megvalósítását segítők kiegészítő támogatásával.

A Kárpátalján megvalósuló egészségügyi, kulturális és szociális célú programok jövő évi támogatásához szükséges forrás biztosításáról szóló kormányhatározat értelmében 2019-ben egyszeri mintegy 1,4 milliárd, továbbá 2019-től beépülő jelleggel ugyancsak mintegy 1,4 milliárd forintos támogatásról döntött a kormány. (MTI)

A szegedi Munka Világa Közhasznú Egyesület is sokat dolgozik a nemzeti közösség, a társadalmi együttműködés erősítésének érdekében.  Az EFOP-5.2.2-17-2017-00072 kódszámú Határon átnyúló közösségfejlesztési kutatások és arra épülő tudásfejlesztés című projekt keretében a közösségi szemléletmód fejlesztése, a nemzeti közösségek közötti szakmai háló fejlesztése kerül előtérbe. A projekt konkrét célja:elemzésekkel, adatgyűjtésekkel, tudástranszferrel és hálózatfejlesztéssel nemzetünk különböző közösségeinek egymáshoz való viszonyrendszerének feltárása, újabb módszerek és megoldások megismerése és adaptálása. Innovatív közösségfejlesztési módszertan kidolgozása.

Forrás: https://www.vajma.info/cikk/karpat/12826/A-karpataljai-magyar-nyelvu-okt...