Elindult a Határon átnyúló közösségfejlesztési kutatások és arra épülő tudásfejlesztés című projekt

Elindult az EFOP-5.2.2-17-2017-00072 kódszámú Határon átnyúló közösségfejlesztési kutatások és arra épülő tudásfejlesztés című projekt a Munka Világa Közhasznú Egyesület gondozásában. Az Egyesület ezzel a projekttel a nemzeti közösségeket, a társadalmi együttműködéseket kívánja erősíteni. Stratégiai szempontból a célja a közösségi potenciálok feltárása és új erőforrások azonosítása, a közösségi szemléletmód fejlesztése, nemzeti közösségek közötti szakmai háló fejlesztése. Mindezeket elemzésekkel, adatgyűjtésekkel, tudástranszferrel és hálózatfejlesztéssel kívánja elérni. Prioritása a nemzetünk különböző közösségeinek egymáshoz való viszonyrendszerének feltárása, újabb módszerek és megoldások megismerése és adaptálása. A projekt keretében egy innovatív közösségfejlesztési módszertan kidolgozása is sor kerül, amelyek eredményeképpen  innovatív szakmapolitikai ajánlások is elkészülnek.