Győri műhelymunkák több alkalommal is

A műhelymunkák a projekt szerves részét képezik. A projekt keretében ugyanis a transznacionális tudásfejlesztés és társadalmi kutatásokhoz elengedhetetlen a szakmai egyeztetés, és közös gondolkodás, elemzés. A szakmai diskurzusokat generáló műhelymunkák Győrben zajlottak. Az alábbi 

Szakmai háttér, kutatási módszertanok:
A felmérés fókuszában a felnőtt korú lakosság áll a teljes Kárpát-medencében. Tehát Magyarország, Ausztria, Szlovákia, Ukrajna Románia, Szerbia, Horvátország és Szlovénia. A Kárpát-medencén túli (kivéve a Moldáviában élő Csángó Magyarok közösségét). A kutatási projekt célterülete a Kárpát-medence. A legfőbb rendező elvek a következőek voltak: kizárólag a magyarság értelmezhető a vizsgálat tárgyává, a magyarság a sokaság értelmezésében a magukat magyarnak valló személyek jelentik, autochton közösségek

Adatgyűjtési módszertan:

A kérdőíves módszert a többi adatgyűjtés mellett (mélyinterjúk, műhelymunkák, tanulmányutak, más a témához illeszkedő szakmai elemzések áttanulmányozása), azért választottuk, mert a közvetlen vizsgálat célcsoportja túlságosan nagyméretű alapsokaságra vonatkozik. A kérőíves cél, hogy keresztmetszeti vizsgálatokat végezzünk a magyar társadalmon.Az általunk relevánsnak tartott kérdéseket és állításokat megfogalmazva eljuttatjuk azokba a kapcsolati hálókba, amely révén minden régió típusból tudunk meríteni adatokat.

Külhoni magyar válaszadók kiértékelése

Az elemzési tevékenységben külön elemeztük a két célcsoport kategóriát, az anyaországiak és külhoniak. Majd a kettő összehasonlítására fókuszáltunk.

Magyarországi kitöltők válaszainak elemzése

A kérdőív elemzésének időpontjában azon kitöltők száma, akik lakhelyüknek Magyarországot jelölték, összesen 123 fő volt. Ez az összes kitöltött kérdőív szempontjából kisebbségnek számít.

Magyarországi kitöltők válaszainak további elemzése

Magyarok-e a külhoniak?Mi a magyar nemzet?Az anyaországi magyarok érzései a külhonnal kapcsolatban

 

Október 19: 

9:00-9:15 Köszöntők, bemutatkozások
9:15-11:00 Kutatási eredmények elemzése
11:10-13:00 Kutatási eredmények elemzése
14:00-16:00 Kutatási eredmények elemzése

Október 21:

14:00-16:00 Kutatási eredmények elemzése
16:00-17:00 Kommunikációs fejlesztés

Október 22:

9:00-11:00 Kutatási eredmények bemutatása
11:00-13:00 Sajtóanyagok előkészítése

Október 23:

9:00–10:00 Projekt nyilvánosság, projekt kommunikációs tevékenységek, további együttműködések kialakításának és előadásokkal kapcsolatos teendők megbeszélése