Hármas határ és a fiatalság

Az EFOP-5.2.2-17-2017-00072 projekt alapja a tudásfejlesztés és ezáltal a közös gondolkodás. És ebben nagyon nagy szerepet kell, hogy kapjanak a fiatalok, a jövő nemzedékei.  Ezért is döntött úgy a projekt csapata, hogy a következő állomásuk az Új Nemzedék Központ megismerése lesz. Szakértők segítségével bemutatásra került az EFOP-3.2.1-15 számú Tehetségek Magyarországa című kiemelt projekt, ezzel is még több ismeretanyagra tegyen szert a csapat. A Tehetségek Magyarországa projekt célja, hogy minden tehetséges magyar fiatal esélyt kapjon tehetsége felfedezésére, kibontakoztatására és fejlesztésére a konvergencia régiókban.

A projektet az Új Nemzedék Központ (ÚNK) és a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (MATEHETSZ) valósítja meg, konzorcium formájában, akiknek célja a tehetségazonosítási, kiválasztási és az egyéni fejlesztésen alapuló tehetséggondozó szolgáltatások kialakítása, a tehetséggondozás működő rendszereinek továbbfejlesztése, összekapcsolása és koordinációja, a hozzáférési egyenetlenségek korrigálása, a tehetség kibontakoztatására lehetőséget nyújtó programok és szolgáltatások támogatása, valamint a célcsoport környezetének bevonása a hatékony beavatkozások érdekében.

A kölcsönös tapasztalatcsere mindkét fél számára konstruktív megoldásokat eredményezett, amely a projektek megvalósulása során beépítésre kerülnek.