Horvát nemzetpolitikai tudás-sorozat I. rész

Horvátországi törvénykezés, amely elősegíti a külföldön élő horvátok életét

A szegedi Munka Világa Közhasznú Egyesület 2017 végén azon kezdett el dolgozni, hogy a határon átnyúló közösségfejlesztési kutatások keretében a horvát nemzetpolitikának sajátosságait feltárja. Nagyon fontos, hogy mi magyarok minél többet megtudjunk a határ különböző oldalán élő magyar emberek egymáshoz való viszonyulásról, attitűdjeiről. Nemcsak az értékes tudásanyag forrás szempontjából fontos, de egymás mélyebb megismerésének és megértésének mindig van egy közösségformáló ereje.

A független Horvátország újjászületését a huszadik század utolsó évtizedére tehetjük. Elmondható, hogy a horvátok kivándorlása mindig is jelen volt alakulása során és jelenleg is egy fontos tényezője nemzetpolitikájának. A Horvát stratégia megfogalmazza a határain kívüli horvátokkal szemben: Bárhol is éljen a horvát a horvát ő a része az egy és oszthatatlan horvát népnek. A stratégia megállapítja, hogy Bosznia-Hercegovinában a horvát nép egyenjogú, szuverén és államalkotó tényező.

Andócsi János, a projekt horvát nemzetpolitikai kutatója által írt tanulmányban részletesen elemzésre kerülnek a horvát kivándorlásnak a történelmi előzményei, a vándorlások irányai és ezeknek hatásai. 
A Horvát Köztársaság Alkotmánya (különösen a 10.cikkely) lehet az alapja a Stratégia kidolgozásának, amelyben az áll, hogy Horvátország megvédi azon állampolgárai jogait és érdekeit, akik külföldön tartózkodnak vagy ott élnek illetve elősegíti a hazájukkal való kapcsolatot. Más országokban védelmet garantál az ott élő horvátoknak. A projektben létrejövő kutatások lehetőséget adnak arra is, hogy más országok tapasztalatait átvegyük, jó gyakorlatait összegyűjtsük, illetve ezen eredményeket adaptáljuk a magyarországi körülmények között.

A cikk-sorozatunk következő részében újabb érdekességeket osztunk meg a tanulmányból.