Horvát nemzetpolitikai tudás-sorozat II. rész

A Horvát nemzetpolitikai tudás-sorozatunk előző részében kitértünk arra, hogy a Horvát stratégia megfogalmazza a határain kívüli horvátokkal szemben: Bárhol is éljen a horvát a horvát ő a része az egy és oszthatatlan horvát népnek. A Horvát Köztársaság Alkotmánya (különösen a 10.cikkely) lehet az alapja a Stratégia kidolgozásának, amelyben az áll, hogy Horvátország megvédi azon állampolgárai jogait és érdekeit, akik külföldön tartózkodnak vagy ott élnek illetve elősegíti a hazájukkal való kapcsolatot. Más országokban védelmet garantál az ott élő horvátoknak.

A horvát nemzetpolitika törekvései nagy részét az jellemzi, hogy Horvát Köztársaság stratégiával kívánja összekötni azokat a horvátokat, akik a határain kívül élnek, különösen erősíteni őket abban, hogy megéljék a kulturális együvé tartozásukat az anyaországban élőkkel.

Andócsi János által készített tanulmányban olyan érdekességet is megtudhatunk, hogy például Mosztárban van az egyetlen horvát egyetem a világon, amely nem Horvátországban működik és, ahol az oktatás nyelve a horvát.

A cikk-sorozatunk következő részében azt is megtudhatjuk, hogy a kormány mellett működő Tanács, hogyan segíti a határon túli horvátokkal kapcsolatos politika kialakításában.