Horvát nemzetpolitikai tudás-sorozat III. rész

A horvát nemzetpolitika törekvései nagy részét az jellemzi, hogy Horvát Köztársaság stratégiával kívánja összekötni azokat a horvátokat, akik a határain kívül élnek, különösen erősíteni őket abban, hogy megéljék a kulturális együvé tartozásukat az anyaországban élőkkel.

A kormány mellett működik egy Tanács, amely segíti a kormányt a határon túli horvátokkal kapcsolatos politika kialakításában. Ennek a Tanácsnak a tagjai a határon túli horvátok képviselői, hivatalból olyan állami intézmények képviselői, akik kapcsolatban vannak a határon túli horvátokkal, a katolikus egyház képviselői és a civil társadalom reprezentánsai. Kilenc tagot Bosznia-Hercegovinából választanak, akik közül az egyik a katolikus egyház képviselője, tizenhét tagot delegálnak a horvát kisebbségek és huszonkilenc tagot a diaszpórában élő horvátok.

Forrás: Andócsi János tanulmánya