Horvát nemzetpolitikai tudás-sorozat VI. rész

A Horvát Köztársaság célja, hogy elősegítse a horvát kivándorlók és azok utódjainak a hazatérését. Létrehoztak egy úgynevezett „köszöntés hivatalát“, amely segítené a hazatérő horvátokat abban, hogy mind probléma mentesebben integrálódni tudjanak a horvát társadalomba. Mentor-tanácsadó segítségét vehetik igénybe, aki segíti őket az integráció első lépéseinek a megtételében. A „köszöntés hivatala“információkat ad a vámmal kapcsolatos kedvezményekről, az adózási könnyítésekről a hazatérő horvátoknak illetve azoknak, akik üzleti kapcsolatot akarnak létrehozni a Horvát Köztársaság területén.

További intézkedéseket is tesz a családi gazdaságok és iparok mikrohitelezését illetően, hogy a hazatérőket anyagilag is segíteni tudja. Külön programot indít a Bosznia-Hercegovinában élő horvátok számára, ahol pénzügyileg segítené mikrohitelek formájában a családi gazdálkodásokat és iparosokat illetve létrehozna egy olyan pénzügyi alapot, amely biztosítaná a kis-és középvállalkozások fejlesztési projektjeinek a hitelezését.

Forrás: Andócsi János