Interjú Folberth Péterrel a projekt szakmai vezetőjével

A szegedi Munka Világa Közhasznú Egyesület 2017 végén egy különleges összefogás megvalósításán kezdett el dolgozni az EFOP-5.2.2-17-2017-00072 kódszámú Határon átnyúló közösségfejlesztési kutatások és arra épülő tudásfejlesztés című projekt keretében. Folberth Pétert a projekt kezdeményezőét, kidolgozóját és kutatási vezetőjét kérdeztük erről a nem mindennapi kezdeményezésről.

  • Mesélne egy pár szót arról, hogy miért is különleges ez a projekt? Milyen összefogást valósít meg?

Folberth Péter: A nemzetegyesítés közjogi értelemben megtörtént a kettős állampolgárság megadásával. Viszont mentális és érzelmi alapon ez még nem történt meg. A trianoni határok beleégtek az emberek tudatába, térlátásába és jellemző határvonalként jelenik meg a magyar társadalmi kapcsolatokban. Ez önmagában egy versenyképtelen állapot a szomszédos nemzetekhez összehasonlítva, amely nemzetek jóval etnocentrikusabb nemzetek, mint a magyarok. A projekt abból a tézisből indul ki, hogy egy nemzeti közösség minél nagyobb létszámában, minél sűrűbb társadalmi térkapcsolódásaiban, annál jobban képes a XXI. század kihívásaiban, mint nemzet, kulturális közösség fennmaradni.

  • Hogy jött ez a fajta kutatás gondolata? Miért hiánypótló jelenleg?

Folberth Péter: A külhoni magyar közösségek egymás közötti, valamint az anyaországi magyar és külhoni közösségek közötti társadalmi térkapcsolati, érzelmi, közösségtudati jelenségek kevésbé kutatott területekről beszélhetünk.

  • Mit jelent a „mi” tudat? Hogyan jelenik meg ez az emberek mindennapi életében? Milyen változásokat hozhatna egy egységes közösségtudat?

Folberth Péter: A nemzeti közösség az a legtágabb fogalom, ahol még a „mi” tudat még létezik, azon kívül már nem beszélhetünk ilyen típusú közösségről. Az egységes közösségtudatból fakadóan alulról indukáló térkapcsolatok indulhatnak, amelyek a lehetőségekhez képest nagyon gyengék még a külhoni-külhoni és külhoni-anyaországi relációkban. A térkapcsolatok dinamikája pedig az egész térség-régió versenyképességének egyik fő tényezője.

  • Miért fontos ez a magyar nemzetpolitika szempontjából?

Folberth Péter: Egyrészt még nem vagyunk egységes politikai közösség. Egységesebb nemzeti közösség adja magát az egységesebb politikai közösség fejlődésének irányában is. Másrészt ezzel olyan társadalmi szinergiák indulhatnak el, amelyek a nemzet, a kultúra, a gazdaság potenciálját növelik.

  • A kutatás eredményeit hogyan ismerheti meg a nagyközönség?

Folberth Péter: Konferencia, egyetemi szimpózium, projekt honlap, szakmai cikkek, szabadegyetemek.

Nagyon köszönjük!