Kérdőív a magyar közösség érdekében

A trianoni határmódosítás már közel 100 éve történt és ez a megnyirbált földrajzi állapot jelentős kihívások elé állította a magyar nemzetet. Az eltelt 100 esztendő nem telt el nyom nélkül sem az Anyaországban, sem a külhoni régiókban élő magyar közösségeknél. 

Az EFOP-5.2.2-17-2017-00072 kódszámú Határon átnyúló közösségfejlesztési kutatások és arra épülő tudásfejlesztés című projekt keretében a szakemberek olyan kutatásra vállalkoztak, amely abból indul ki, hogy a magyar társadalom jelentős része határokon kívül él a Kárpát-medencében. Arra a mentális, érzelmi állapot „letapogatására” irányul, amelyek jellemzik a jelenkor anyaországi és külhoni magyar közösségeit. A kutatás célja, hogy feltárja a határ különböző oldalán élő magyar emberek egymáshoz való viszonyulását, attitűdjeit. 
A projekt egy kevéssé kutatott tématerületet, pedig a közösségi kohézió erőssége jelentősen meghatározza egy nemzet további sorsát, későbbi esélyeit. 

A kérdőív az alábbi menüpont alatt kitölthető: http://www.nemzetikozosseg.hu/kerdoiv/

A kérdőív kitöltése kb. 20 percet vesz igénybe, névtelen, a válaszadás önkéntes, az adatokat pedig kizárólag statisztikai összesítések formájában, tudományos célból dolgozzuk fel. 

Köszönjük előre is, hogy részt vesz a kutatásban!