Komáromi műhelymunka

Az EFOP-5.2.2-17-2017-00072 kódszámú Határon átnyúló közösségfejlesztési kutatások és arra épülő tudásfejlesztés című projekt csapata 2019.05.24-26 között Komáromban járt.

A komáromi műhelymunka során a projekt csapata számos partnerrel és szakértővel tanácskozott. Az eredmény várakozáson felüli lett, hiszen mindenki konstruktív módon tudott hozzátenni a témához, amik ez alkalommal a társadalmi befogadás előmozdítását, a szegénységet, valamint a hátrányos megkülönböztetést elleni küzdelmet célozta.   A témakörök között szerepelt a Via Nova Ifjúsági Csoport munkássága is, akik nagyon jó példával járnak elől a közösségépítés területén. A műhelymunkák központjában ezúttal mégis a kirekesztő szlovák nemzetiségi törvény állt. Alkalom nyílt a törvény alaposabb megismerésére, szakértőkkel történő részletes megvitatására, következtetések levonására. Sajnos az évek során a nemzetközi bírósági döntések hatására sem változott meg ez a törvény, amely több ezer szlovákiai magyar életére is hatással van. Többek között ennek következményeiről és lehetséges megoldásairól is szólt a komáromi műhelymunka.