Makói kiváló példa

Az EFOP-5.2.2-17-2017-00072 kódszámú, Határon átnyúló közösségfejlesztési kutatások és arra épülő tudásfejlesztés című projekt csapata 2019.január 17-19 között műhelymunka keretében Makón járt. Mint ahogy előző cikkünkben is beszámoltunk a találkozó lehetőséget adott szakértői eszmecserére és kiváló példák megismerésére. Az egyik ilyen kiváló példa a Cs Shotokan Karate (Kristóf Mária, Pocsai István) mutatta be.

Szervezetük ugyanis nagy hangsúlyt fektet az egészséges életmód népszerűsítésére is. Ennek érdekében a sportegyesület olyan keretet biztosít a tagoknak-tanulóknak, hogy a diákok úgy sportolhassanak, hogy a szülőknek nem okozzon jelentős plusz anyagi terhet, sem pedig plusz szervezési gondokat. Az egyesület tagjai egyre nagyobb számban kapcsolódnak be a sporttevékenységekbe: tájfutás, kosárlabda, kézilabda, labdarúgás. Azt az elvet képviselik, hogy a legjobb prevenció az egészséges életmód népszerűsítése, olyan tevékenységek által, amelyek elvonják a diákok figyelmét a káros és haszontalan dolgoktól: dohányzás, drog fogyasztás, csavargás.

Ez egy kiválóan jól működő példa, amelyet minden régióban akár lehetne alkalmazni. A spontán, minimális irányítottsággal kialakult szakmai és emberi kapcsolatokat tovább lehetne fejleszteni pontosan átgondolt és megtervezett szakmai tevékenységekkel. Fontos, hogy az elért eredményeket több szinten lehetne bemutatni és a tevékenységeket népszerűsíteni, szakmai dolgozatok, szakpolitikai tanulmányok és javaslatok által.