Még mindig kitölthető a kérdőív!

Az EFOP-5.2.2-17-2017-00072 kódszámú Határon átnyúló közösségfejlesztési kutatások és arra épülő tudásfejlesztés című projekt kereteink belül a szakemberek egy igazi ambiciózus kezdeményezésre vállalkoztak. Úgy döntöttek, hogy megvizsgálják a magyar érzelmi viszonyok alakulását a Kárpát-medence külhoni és belhoni régióiban élő magyarok között.

Elsősorban nem a magyarságtudat vizsgálatára törekednek a kutatással, hanem sokkal inkább annak megismerésére, hogy a különböző külhoni régiók magyarjai és az anyaországi magyarok milyen érzelmi viszonyban állnak egymással.

A vizsgálathoz kapcsolódóan egy kérdőív is készült, amely az alábbi honlap címen kitölthető: http://www.nemzetikozosseg.hu/kerdoiv/

A tervek szerint rámutat arra is majd, hogy a környező országoknak milyen a nemzetpolitikájuk, milyen problémákkal szembesülnek, és hogy ezek a tapasztalatok beépíthetőek-e a magyar nemzetpolitikába.

A kérdőív kitöltése kb. 20 percet vesz igénybe.  A kérdőívben vannak olyan kérdések, melyekre egy válasz adható és lesz olyan is, melyek megválaszolásánál lehetőség több választ is van lehetőség megjelölni.

Az Ön véleménye, tapasztalata is fontos számukra, kérjük töltse ki kérdőívünket.