Szerb nemzetpolitikai tudás-sorozat

Az EFOP-5.2.2-17-2017-00072 kódszámú Határon átnyúló közösségfejlesztési kutatások és arra épülő tudásfejlesztés című projekt keretében a Munka Világa Közhasznú Egyesület a nemzeti közösségeket, a társadalmi együttműködéseket kívánja erősíteni és ennek érdekében közösségfejlesztési kutatások lefolytatatását tűzte ki célul.

A cikk-sorozatunkból a horvát után a szerb nemzetpolitika sajátosságaiba nyerhet bepillantást az Olvasó.

Az Egyesület kiemelten fontosnak tartja, hogy mi magyarok minél több ismeretet szerezzünk a szomszédos országok nemzetpolitikájáról. A kutatások nemcsak értékes tudásanyagként szolgálnak, de fontos közösségformáló erőt is eredményeznek. Célunk, hogy az elemzésekkel, adatgyűjtésekkel, tudástranszferrel és hálózatfejlesztéssel nemzetünk különböző közösségeinek egymáshoz való viszonyrendszerét feltárjuk, újabb módszerek és megoldások megismertessünk és adaptáljunk.  Ezekből összeállított innovatív szakmapolitikai ajánlásokat elkészítsük.

Sorozatunkban sok érdekességet igyekszünk feltárni.