Tanulmányút Mecseknádasd

2018.10.18 és 19-én az EFOP keretében tanulmányúton járt a projekt szakmai megvalósító csapata Mecseknádasdon.
A honlapon korábbi cikkeikben foglalkoztunk azzal a témával, hogy miért ilyen kiemelten fontos helyszín Mecseknádasd a projekt szempontjából.

Az októberben megvalósul tanulmányút konkrét célja az volt, hogy megismerjük és megtapasztaljuk, hogy a német helyi közösség mennyire összetartó és hagyományőrző. Mennyire erősek a magyar és/vagy német identitások. A kettős identitások mennyire elterjedt jelenségek, a németség körében. Mennyire tartják a kapcsolatokat az anyaországi német régiókkal.

A falukép körüljárása után mély interjús megbeszélés volt Németh Györgyi helyi vállalkozóval, valamint Wekler Ferenc, volt parlamenti képviselővel, volt politikussal. A falu kép vizsgálatával körbejártuk és dokumentáltuk a németség helyi, képi megjelenését. A kettős feliratok és németséghez kötődő szervezetek, intézmények meglétét. A falu kép egy magyarság-németség együtt éléséről tanúskodott, a németség erős helyi közösségét megmutatva. A beszélgetések alkalmával Mecseknádasdon a helyi svábság képviselőivel való találkozón elhangzottakból megállapítható, hogy a településen a németség büszke múltjára és tartja nemzeti identitását. Az asszimiláció, mint jelenség tapasztalható, de a vegyes házasságok folyamán a német kulturális vonal viszonylag fennmarad az első-másod generációknál is. A települési német közösség legnagyobb problémája napjainkra, hogy nagy az elvándorlás Németországba. A magasabb fizetések reményében a fiatalok elhagyják a települést. Továbbá a születésszám csökkenése is komolyan hatással van a helyi német közösségre, amely így egyre inkább elöregedik.

Ezeket a tapasztalatokat kutatási eredményeinkben beépítjük, ezzel is hozzájárulva a komplexebb nemzetpoltikai ajánlások megalkotásához.