Tanulmányúton Deszk településen

A projekt keretében létrejövő tanulmányutak célja mindig az, hogy egy-egy tágabb határmenti térség problémáit megismerjék a résztvevők, hogy reális képet kaphassanak a Magyarországon élő nemzeti kisebbség kulturális, nyelvi és közösségi állapotáról, illetve hogy a közösségi célokat feltérképezzék..

2018.10. 28-29-én Deszk településére jutott el a szakmai csapat. Deszk Szegedtől délkeletre, a Torontál háromszögben található a Makóra vezető 43-as országút mentén, Szegedtől, illetve Szőregtől mindössze 3 kilométer távolságra. A magyar-szerb határmentén lévő településen őshonos szerbek élnek a faluban. A környező településeken mindössze Szegeden maradtak szerbek. A tanulmányút konkrét célja volt, hogy a Szerbiától mindössze 10 km-re lévő település szerb kapcsolatait, a település szerb képét, megjelenését még jobban megismerje a szakmai csapat.

A tanulmányúton szándékosan olyan projekten dolgozó kollégák vettek részt, akik jellemzően Szerbiában születtek és két nyelven beszélnek, így a szerbiai kulturális és település jegyeket jól ismerik. Párhuzamot tudnak tenni a vajdasági magyar kisebbségi lét, illetve a Magyarországon lévő szerb kisebbség között.

A helyi szerbség képviselőivel való találkozókon elhangzottak alapján megállapítható, hogy a településen a szerbség büszke múltjára, viszont az asszimiláció erősen hatással van a közösségükre.