Projektről

Az EFOP-5.2.2-17-2017-00072 kódszámú Határon átnyúló közösségfejlesztési kutatások és arra épülő tudásfejlesztés című projekt keretében a Munka Világa Közhasznú Egyesület a nemzeti közösségeket, a társadalmi együttműködéseket kívánja erősíteni.
Az EFOP-5.2.2 Transznacionális együttműködések c. felhívásra beadott pályázat teljesen újszerű megközelítése a Magyarország számára biztosított európai uniós források felhasználásának, hiszen jelen projektünk  lehetőséget ad arra, hogy más országok tapasztalatait átvegyük, jó gyakorlatait összegyűjtsük, illetve ezen eredményeket adaptáljuk a magyarországi körülmények között.

A kutatásaink alapja, hogy a magyarok megtalálhatóak a Kárpát-medence minden régiójában, térségében és Moldvában, mint őshonos kisebbség. Ausztria, Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország és Szlovénia. Ezen kívül diszpóra megtalálható a volt Jugoszlávia területén, Montenegróban, Dalmáciában, valamint a volt Csehszlovákia területén az utódállamában Csehországban is. Ezek az országok mindegyike megalkotott egy stratégiát a másik szomszédos ország(ok)ban élő nemzeti közösségei felé való közösségük megtartásában, fejlesztésében. Továbbá rendelkezésre állnak a társadalmi együttműködések révén működő civil aktivitások és intézményi együttműködések. A társadalmi, civil és üzleti együttműködések, térkapcsolatok mennyisége és minősége elsősorban a közös nemzeti közösségi érzésen, a közös nemzeti identitás tudat mélységén,és az identitásrégiókon múlik. Továbbá feltárható és hasznos információ és tudástömeg lehet, ha megismerjük azokat a konkrét civil, határon átnyúló (IPA), transznacionális, intézményi és az adott anyaországi projekteket. Amelyek az külhoni közösségük megtartásában, közösségük fejlesztésében, a térkapcsolatok kialakításában és egyéb, az anyaországi nemzeti közösség és annak külhoni nemzeti közösségének közös ügyeit szolgálja. Egy ilyen tudás, know how, módszertan és projekt tár segíti és támogatja a magyar nemzet anyaországi és külhoni közösségének együttműködését, közösségfejlesztési törekvéseit.

Projekt stratégiai célja:
Közösségi potenciálok feltárása és új erőforrások azonosítása. Közösségi szemléletmód fejlesztése, nemzeti közösségek közötti szakmai háló fejlesztése.

A projekt konkrét célja:
Elemzésekkel, adatgyűjtésekkel, tudástranszferrel és hálózatfejlesztéssel nemzetünk különböző közösségeinek egymáshoz való viszonyrendszerének feltárása, újabb módszerek és megoldások megismerése és adaptálása. Innovatív közösségfejlesztési módszertan kidolgozása. Ezekből összeállított innovatív szakmapolitikai ajánlások elkészítése.

A projekt egyéb céljai:
- Ifjúsági mozgalmak erősítése
- Fiatal korosztályok közösségi aktivitásáról térkép létrehozása
- A közösségi tér, horizontjának a tágítása
- Külhoni közösségek térkapcsolatainak fejlesztése
- A közösségeket lefedő társadalmi struktúrák kialakításának elősegítése
- Tolerancia és közös közösségi érzés erősítése

Egyéb adatok: 

Szerződött támogatás összege: 49 964 537 Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 100
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020-05-31