Kérdőíves felmérés egy izgalmas kutatási területen

Az EFOP-5.2.2-17-2017-00072 kódszámú Határon átnyúló közösségfejlesztési kutatások és arra épülő tudásfejlesztés című projekt keretében a Munka Világa Közhasznú Egyesület a nemzeti közösségeket, a társadalmi együttműködéseket kívánja erősíteni. A projekt keretében egy legalább 100-100 magyarországi és külfödi (horvát, szerb és román) szakértő körében lefolytatott kérdőíves kutatás megkezdésére is sor kerül. A projektben résztvevő partnerek közreműködnek a kérdőíves felmérésben, módszertani javaslatokat tesznek az adott régióra vonatkozóan.

A kutatás arra a mentális, érzelmi állapot „letapogatására” irányul, amelyek jellemzik a jelenkor anyaországi és külhoni magyar közösségeit. Célja, hogy feltárja a határ különböző oldalán élő magyar emberek egymáshoz való viszonyulását, attitűdjeit. 
A projekt egy kevéssé kutatott tématerületet, pedig a közösségi kohézió erőssége jelentősen meghatározza egy nemzet további sorsát, későbbi esélyeit. 

A kérdőív  a www.nemzetikozosseg.hu/kerdoiv aloldalon megtalálható.

Köszönjük szépen előre is, hogy kitöltésével segíti a kutatás sikerességét!