Szerb nemzetpolitikai tudás-sorozat V. rész

A projektben létrejövő kutatások lehetőséget adnak arra is, hogy más országok tapasztalatait átvegyük, jó gyakorlatait összegyűjtsük, illetve ezen eredményeket adaptáljuk a magyarországi körülmények között

Szerbiában jelenleg az országgyűlési választásokon kizárólag listára lehet szavazni. Erre joga van minden szerb állampolgárnak attól függetlenül, hogy életvitelszerűen Szerbiában él vagy sem. A választási névjegyzéket az illetékes minisztérium vezeti. Amennyiben a választópolgár korábban rendelkezett lakcímmel, úgy a választási névjegyzékben a korábbi lakhelye szerint szerepel, ha nem akkor a legközelebbi rokonai szerinti területen kerül bejegyzésre. Kitelepített vagy elüldözött személy a tartózkodási helye szerinti névjegyzékbe vehető fel. Annak az állampolgárnak, aki külföldön él, és szavazati jogával külföldön kíván élni, a választásokat megelőzően kell kérelmeznie azt. A választások után 30 nappal ezek az adatok törlődnek. Azaz minden választás előtt be kell jelenteni a szavazási szándékot.

Az előírások szerint személyi igazolvánnyal kötelezően rendelkeznie kell minden 16. életévet betöltött szerb állampolgárságú személynek. Az igazolvány kiállítása illetékköteles. Útlevelet minden szerb állampolgárnak jogában áll készíttetni.

Azért hogy a diaszpórában élő szerbek együttműködése hatékonyabb legyen az állami szervekkel, létrehozásra kerülnek a területi diaszpóra irodák. A következő településeken: Niš, Smederevo, Kladovo, Kučevo, Ada, Požarevac, Veliko Gradište, Paraćin, Despotovac, Golubac, Kruševac, Arilje, Rekovac, Trgovište, Užice, Leskovac, Zaječar, Szávaszentdemeter, Kragujevac, Szabadka, Požarevac, Újvidék, Nagybecskerek, Zombor, Pancsova, Kraljevo, Valjevo, Nagykikinda.

Mint már korábban említésre került, 2011-ben elkészült a Stratégia című irat, amely a Szerbián kívüli szerbekkel való viszonyt és célokat tartalmazza. Az írásban minden olyan országra külön célok kerültek meghatározásra, ahol számottevő szerbség él.

A Szerbián kívüli szerbség egy specifikus egysége a mai föderatív Bosznia, egyik egysége a Szerb Köztársaság, amely állam az államban. Ennek létrejötte az utolsó balkáni háború utáni rendezés következménye. Magyaros szövegkörnyezetben nehéz az állam megnevezése között különbséget tenni. A szerb nyelv ezt a következőképp oldotta meg:

Republika Srbija - szószerinti fordításban Szerbia Köztársaság- ez az önálló Szerbia
Republika Srpska – szó szerint Szerb Köztársaság – ez Bosznia föderatív egysége

Forrás: Regionális Tudáshálózatokért Alapítvány